کود گرانوله مخصوص چمن 9-20-24

کود گرانوله و محصول ایران است که در بسته‌های نیم کیلویی در کشاورزی سعید عرضه می‌شود. این کود حاصل ترکیب کود گرانوله نیتروژن N ، فسفر P و پتاسیم K است و نیاز عناصر درشت‌مغذی چمن و گیاهان فضای سبز شما را برطرف می‌کند و یک کود کامل به حساب می‌آید.

کشور تولیدکننده: ایتالیا

مناسب برای: چمن و گیاهان فضای سبز

عملکرد: تقویت رشد، برگدهی، ریشه‌زایی، سبزینگی و شادابی عمومی

روش و میزان استفاده: روی چمن پاشیده شود.

تجزیه کود:

نیتروژن N
% 20
فسفر P
% 24
پتاسیم K
% 9