فروت ست

کود مایع محصول شرکت خرم‌بهارآتیس و تولید ایران است که در قوطی‌های یک لیتری در کشاورزی سعید عرضه می‌شود. این محصول حاوی عناصر پتاسیم K ، روی Zn و بر B است که هر سه عنصر در جوانه‌زنی، گلدهی، میوه‌دهی، افزایش کیفیت محصول و کاهش ریزش گل و میوه نقش اساسی دارند.

کشور تولیدکننده: ایران

مناسب برای: درختان میوه، گیاهان گلدار فضای سبز و گیاهان زراعی

عملکرد: تقویت میوه‌دهی، گلدهی و جوانه‌زنی، افزایش طعم و رنگ و کیفیت میوه و کاهش ریزش گل و میوه

روش و میزان استفاده: با نسبت چهار در هزار (چهار سی‌سی در یک لیتر) به صورت محلول‌پاشی یا همراه آب آبیاری

بهترین زمان مصرف: در پاییز بعد از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ‌ها، در بهار قبل از جوانه‌زنی

تجزیه کود:

نیتروژن N
% 10
پتاسیم K
% 5
روی Zn
% 5
بر B
% 5
مس Cu
% 0001/0