محافظ سفیدرنگ تنه درخت

فوايد مصرف مرهم :

  • محافظت درختان در برابر ترک خوردگی و نگهداری پوست درختان
  • محافظت درختان در برابر آفتاب سوختگی و تنش های حرارتی
  • محافظت درختان در برابر بیماری های قارچی و باکتریائی
  • جلوگیری از زمستان گذارنی کرم های میوه درختان هسته دار و دانه دار در تنه بواسطه پوشش خلل و فرج پوست درختان


دستور مصرف :

  • مرهم را با استفاده از قلم مو یا کاردک بطور کامل اطراف تنه درخت را   تا اولین محل انشعـاب شاخه پوشـش دهید. در صورت سفت شدن محصول می توانید با کمی آب یا الکل محصول را رقیق نمائید.


نکته :

  • چسب مرهم صرفاً برای محافظت از تنه تهیه شده و برای مصارف پیوند و بعد از هرس توصیه نمی گردد. ( بعد از هرس و پیوند صرفا از چسب لاتکس استفاده شود.)
  • چسب مرهم بعد از خشک شدن ، در اثر بارندگی شسته نمی شود.( مطمئن باشید بعد از مصرف مرهم تا 24 ساعت بارندگی اتفاق نخواهد افتاد.)


در بسته بندی های :

  • 1 کیلوگرمی
  • 5 کیلوگرمی