پایش و نگهداری آب استخر

چگونه استخرم همیشه تمیز و زلال باشد؟ (پایش و نگهداری از آب استخر)


برای نگهداری اصولی از آب استخر و بالا نگه داشتن دائمی کیفیت آب استخر ، شما نیاز دارید که به طور مداوم میزان کلر آزاد (FAC)، کلر ترکیب شده (Chloramine)، سختی آب، pH آب و قلیاییت آب (Alkalinity) را اندازه‌گیری کنید. بالا یا پایین بودن هر کدام از متغیرهای ذکر شده کیفیت آب را کاهش داده یا باعث ناراحتی و بیماری در استفاده‌کنندگان می‌شود.

برای اندازه‌گیری مواد و متغیرهای شیمیایی آب استخر، کیت‌های آزمایش در انواع مختلف و کارکردهای متفاوت وجود دارد. استفاده از کیت آزمایش لازمه پایش اصولی آب استخر است. در جدول زیر شما بازه مجاز هر کدام از متغیرها و مواد شیمیایی آب استخر را مشاهده می‌کنید:


ماده شیمیایی
بازه مجاز
کلر آزاد (FAC)
1 تا 3 ppm
کلر ترکیب‌شده (Chloramine)
صفر تا 2/0 ppm
pH
2/7 تا 6/7
قلیاییت (Alkalinity)
80 تا 120 ppm
سختی کلسیم (Calcium Hardness)
200 تا 350 ppm


  1. اگر میزان کلر آزاد بالا است، صبر کنید تا کلر اضافه از استخر شما تبخیر شود. اگر میزان کلر پایین است به اندازه نیاز به آب اضافه کنید.
  2. اگر میزان کلر ترکیب‌شده استخر شما بالاست لطفا قسمت شوک استخر را مطالعه بفرمایید.
  3. اگر میزان pH آب استخر بالاست (قلیایی) می‌توانید به آب هیدروکلریک اسید یا سدیم بی‌سولفات اضافه کنید. اگر میزان pH پایین است، به آب سدیم کربنات یا سدیم بی‌کربنات اضافه کنید.
  4. اگر میزان قلیاییت بالاست، هیدروکلریک اسید یا سدیم بی‌سولفات به آب استخرتان اضافه کنید. اگر میزان قلیاییت پایین است، سدیم بی‌کربنات اضافه کنید.
  5. اگر میزان سختی آب زیاد بود، ابتدا باید منبع مشکل را پیدا کنید. اولا ممکن است آب ورودی شما اصولا سخت باشد. در این صورت باید از فیلتر انتهای شلنگ استفاده کنید که آب ورودی تا حد امکان تصفیه شود. در غیر این صورت می‌توانید از شوک درمانی، منعقدکننده‌ها (مانند زاج سفید) یا از هیدروکلریک اسید استفاده کنید. میزان کم‌تر از مجاز سختی آب معمولا اتفاق نمی‌افتد، چرا که کلر استفاده شده عموما حاوی کلسیم است. اما در صورت سختی کم، می‌توانید از کلر پودری (کلسیم هیپوکلریت) استفاده کنید.