10-52-10 شرکت زعیم

کود NPK زعیم 10-52-10

کود پودری محصول شرکت زعیم و تولید ایران است که در بسته‌های یک کیلویی در کشاورزی سعید عرضه می‌شود. این کود دارای تمامی عناصر درشت‌مغذی بوده و یک کود فسفر‌بالا به حساب می‌آید. فسفر عنصر موثر در ریشه‌زایی و رشد ریشه و همچنین میوه‌دهی و رسیدن محصول است. این کود همچنین به غیر از عناصر ریزمغذی دارای آمینو اسید نیز هست که به رفع تنش گیاهان کمک می‌کند. این محصول باعث تقویت ریشه گیاه شده، گیاه را شاداب می‌کند و میوه‌دهی را نیز افزایش می‌دهد.

کشور تولیدکننده: ایران

مناسب برای: گیاهان فضای سبز، درختان میوه، نهال‌ها و گیاهان زراعی

عملکرد: تقویت ریشه و افزایش ریشه‌زایی، افزایش میوه‌دهی، شاداب شدن و رفع تنش گیاه

روش و میزان استفاده: 

نوع محصول
محلول‌پاشی
همراه آب   آبیاری
درختان میوه
3 تا 5 کیلوگرم   در 400 لیتر آب
70 گرم برای هر   درخت بالغ
گندم و جو
3 تا 5 کیلوگرم   در 400 لیتر آب
5 تا 10   کیلوگرم در هکتار
ذرت
3 تا 5 کیلوگرم   در 400 لیتر آب
10 تا 15   کیلوگرم در هکتار
سبزیجات و   گیاهان زینتی
3 تا 5 کیلوگرم   در 400 لیتر آب
5 تا 10   کیلوگرم در هکتار
گیاهان   آپارتمانی
دو گرم در یک   لیتر آب
دو گرم در یک   لیتر آب


تجزیه کود:

نیتروژن   N
% 10
فسفر P
% 52
پتاسیم K
% 10
آهن
% 1/0
روی
% 08/0
منیزیم Mg
% 025/0
منگنز Mn
% 06/0
بر B
% 03/0
آمینو   اسید
% 09/0