هیومیک اسید شرکت زاک

کود مایع محصول شرکت زاک و تولید ایران است که در قوطی‌های 250 سی‌سی در کشاورزی سعید عرضه می‌شود. این کود دارای هیومیک اسید، فولویک اسید و سایر عناصر درشت‌مغذی و ریزمغذی است. هیومیک اسید و فولویک اسید خاک را حاصلخیز می‌کنند؛ یعنی به جذب بهتر مواد غذایی توسط گیاه کمک می‌کنند و از این طریق باعث رشد بهتر، تقویت ریشه و افزایش محصول می‌شود. هیومیک اسید و فولویک اسید همچنین خاک را سبک کرده و pH خاک را تنظیم می‌کنند.

کشور تولیدکننده: ایران

مناسب برای: گیاهان آپارتمانی، گیاهان فضای سبز، درختان میوه و گیاهان زراعی

عملکرد: افزایش حاصلخیزی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش جذب کلیه عناصر، تقویت رشد، ریشه‌زایی و افزایش کیفیت محصول

روش و میزان استفاده: با نسبت ده در هزار (ده سی‌سی در یک لیتر) فقط به همراه آب آبیاری

تجزیه کود:

هیومیک اسید و فولویک اسید
% 45
مجموع کربن آلی
% 20
نیتروژن N
% 5
پتاسیم K
% 5
ریزمغذی‌ها
% 1
مجموع مواد آلی
% 40
اسید آمینه
% 10