هیوفارم (HUFARM)

کود هیومیک اسید پودری وارداتی به سفارش شرکت spi است که در بسته‌های یک کیلویی در کشاورزی سعید عرضه می‌شود. این کود دارای هیومیک اسید، فولویک اسید، نیتروژن، پتاسیم و آهن است. هیومیک اسید و فولویک اسید خاک را حاصلخیز می‌کنند؛ یعنی به جذب بهتر مواد غذایی توسط گیاه کمک می‌کنند و از این طریق باعث رشد بهتر، تقویت ریشه و افزایش محصول می‌شود. هیومیک اسید و فولویک اسید همچنین خاک را سبک کرده و pH خاک را تنظیم می‌کنند. میزان هیومیک اسید و فولویک اسید این کود بسیار بالا است و اثر فوری دارد.

بسته‌بندی در: ایران

مناسب برای: گیاهان فضای سبز، درختان میوه و گیاهان زراعی

عملکرد: افزایش حاصلخیزی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش جذب کلیه عناصر، افزایش جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید، تقویت رشد، ریشه‌زایی و افزایش کیفیت محصول، تعدیل تنش‌های محیطی

روش و میزان استفاده: با نسبت یک در هزار (یک گرم در یک لیتر) فقط به همراه آب آبیاری

تجزیه کود:

هیومیک اسید
% 75
فولویک اسید
% 5
نیتروژن N
% 2/0
پتاسیم K
% 8/11
آهن Fe
% 2/0