بردوفیکس

بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های درختان میوۀ دانه دار،هسته دار،نیمه گرمسیری خزان دار،خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی، زینتی وغیرمثمر توصیه می شود.

بردوفیکس بهترین قارچ کش و باکتری کش مسی با اثر حفاظتی، با LD۵۰>۴۰۰۰ mg/kg و جزو سالم ترین سموم معدنی است.

 شرکت باغبان تاک موفق شده است تاییدیه های انجمن ارگانیک ، شرکت بیوسان گواه و Bio inspecta را برای بردوفیکس دریافت کند.

خواص فیزیکی و شیمیایی:

بردوفیکس پس از پاشیده شدن روی گیاه در اثر رطوبت و گازکربنیک به تدریج تبدیل به ترکیبات کمپلکسی می شود که مرتباً یون مس آزاد می کند. بردوفیکس بدون بافت کریستالی است و به‌ صورت تودۀ به‌ هم‌ چسبیده و یکنواخت روی گیاه کاملاً می‌نشیند درحالی که سایر ترکیبات مسی مانند اکسی کلرور مس به ‌دلیل داشتن بافت کریستالی ذراتی جدا از هم داشته و کمتر بر روی گیاه می‌نشینند.

سایر ویژگی های بردوفیکس :

- کارایی چهارفصل

بردوفیکس با داشتن pH حدود ٧، در تمام فصول سال قابل استفاده است.

- دیرپایی محصول

بردوفیکس به‌ دلیل آزاد کردن تدریجی یون مس اثر دیرپایی دارد. اثر قارچ ‌کشی و باکتری‌ کشی ترکیبات مسی مربوط به آزاد شدن حداقل یک پی‌پی‌ام یون مس (١ppm Cu++ ) است که می‌تواند تا حدودی بیماری را کنترل کند. برای کنترل‌ شدن کنیدی و کنیدی فورهای قارچ در اواخر آلودگی به ٣ تا ۵ پی‌پی‌ام یون مس نیاز است. بردوفیکس بیشتر از ۵ پی‌پی‌ام یون مس آزاد می‌کند، درحالی‌ که دیگر ترکیبات مسی نمی‌تواند این میزان یون مس را آزاد کند تا در کنترل عوامل بیماری زا مؤثر باشد.

- دانه بندی ریز

بردوفیکس با دانه‌ بندی ٢ تا ٣ میکرون، مؤثرتر از دیگر سموم مسی است. بردوفیکس به‌ دلیل دانه‌ بندی بسیار ریز و چسبندگی مطلوب، کارآیی مؤثری داشته و در مقایسه با سموم پودری مقرون‌ به‌ صرفه است.

- ماندگاری پس از بارش

به دلیل دانه بندی بسیار ریز، چسبندگی بالا و تثبیت شدن بصورت کمپلکس روی بافت گیاه حتی پس از بارش های طولانی نیز یون های مس روی گیاه باقی مانده و نسبت به سایر سموم مسی ماندگاری طولانی تری روی گیاه دارد.

- سمیت

بردوفیکس با داشتن LD۵۰ Oral for rat >۴۰۰۰ mg/ kg جزء سالمترين سموم می باشد .

- بردوفیکس و کشاورزی ارگانیک

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که در کشاورزی ارگانیک توصیه می‌شود. بردوفیکس اثر سوئی بر انسان و محیط ‌زیست نداشته و برخلاف سایر سموم رایج، مواد باقی مانده از تجزیۀ آن سازگار با محیط‌ زیست است.

- جلوگیری از سرمازدگی

بردوفیکس به دلیل از بین بردن باکتری هایی که هسته اولیه بلورهای یخ Bacterial Ice Nucleation را می سازند، خطر سرمازدگی را کم می‌کند.

- دافع حشرات

بردوفیکس برای زنبور عسل بی‌خطر بوده، دافع حلزون وحشراتی مانند زنجرک و موریانه است.

- اختلاط با سایر سموم

بردوفیکس امکان اختلاط با اکثر حشره‌ کش‌ها، میکروالمنت‌ها و روغن ولک را دارد.

نحوۀ اثر بردوفیکس:

بردوفیکس یک بازدارنده چند نقطه اثر است. یون های مس پس از جذب شدن در دیواره سلول باکتری یا قارچ، همزمان بازدارنده چندین روند فیزیولوژیکی درون سلول است. بردوفیکس با ایجاد پیوند های شیمیایی جدید، پروتئین ها را درهم شکسته، کارکرد آنزیم ها را برهم زده،در روندهای حیاتی سلول مانند تنفس اختلال بوجود آورده، فعالیت غشاء سلولی را کاهش داده و در نهایت منجر به مرگ سلول می شود. این ویژگی سبب می شودعامل بیماری نتواند خود را در برابر بردوفیکس مقاوم کند.

روش های مصرف:

محلول پاشی:

متداول ترین روش برای پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی و باکتریایی با بردوفیکس می باشد. دوزهای مورد استفاده بسته به زمان مصرف متفاوت می باشند.

روش ساخت دوزهای مختلف بردوفیکس برای محلول پاشی

منظور ازمحلول پاشی با دوزهای ۵ یا ١۰ در هزار، مخلوط کردن ۵ یا ١۰ لیتر بردوفیکس در١۰۰۰ لیترآب می باشد. این میزان آب بسته به حجم سم پاش قابل تغییر است. برای مثال، برای تهیه دوز ۵ در هزار درسم پاشی به حجم ٢۰۰ لیتر، یک بطری یک لیتری را به شدت تکان داده و به داخل سم پاشی که در آن مقداری آب وجود دارد می ریزیم . سپس سمپاش را تا ٢۰۰ لیتر با آب پر کرده، کاملاً بهم زده و شروع به سم پاشی می کنیم.

رنگ بردو :

برای کنترل بیماری هایی مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه گیاهان، انواع شانکرها و بلایت ها، سرطان ها و گال های طوقه و ریشه، محلول پاشی ها به تنهایی کافی نبوده و لازم است بافت آلوده با ابزار تیزی تراشیده شده و بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده رنگ شود. این کار برای ضدعفونی محل هرس گیاهان نیز باید انجام شود. درصورت استفاده از این روش دیگر نیازی به استفاده از چسب باغبانی و ... نمی باشد.

محلول در آب زراعی :

برای کنترل بیماری هایی مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه گیاهان، سرطان ها و گال های طوقه و ریشه، که عامل بیماری زا خاکزی است محلول پاشی ها به تنهایی کافی نبوده و لازم است خاک نیز ضدعفونی شود. برای این منظور مقدار ١۰ در هزاربردوفیکس آماده شده و گیاهان با این محلول آبیاری شوند. برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک نیز ضروری است.

موارد مصرف:

 

سم پاشی با بردوفیکس١۰درهزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها درپاییز، ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها و۵ در هزار هنگام بازشدن ۵ درصد، ۵۰درصد و ١۰۰ درصد شکوفه ها. درصورت وجود آلودگی، سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزاربعد از گلدهی در سه نوبت با فواصل١۰ روزه تکرار شود.
آتشک
درختان میوه
دانه دار
سم پاشی با بردوفیکس١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز، ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ در هزار هنگام باز شدن جوانه ها ونمایان شدن نوک برگ ها ، ۵ در هزار قبل از بازشدن شکوفه ها، ۵ در هزار بعد از ریزش ٧۰ درصد گلبرگ ها و ۵ درهزارهنگام تشکیل میوه.
لکه سیاه
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی، تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
شانکر سیتوسپورایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است.
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه وطوقه
سم پاشی های دوره ای چهارگانه
غربالی
درختان میوه
هسته دار
پیچیدگی برگ هلو
انبانک(خیارک آلو)
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی، تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
شانکر سیتوسپورایی
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز، ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ درهزاربعد از ریزش گلبرگ هاوتکرار سم پاشی در دو نوبت با فواصل ١۰ روزه با بردوفیکس ۵ درهزار.
لکه آجری بادام
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
شانکر باکتریایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی و رنگ کردن محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
شانکر و خشکیدگی سرشاخه ها
پسته
سم پاشی های دوره ای چهارگانه
لکه برگی سپتوریایی
بلایت آلترناریایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، درصورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است.
گموز(انگومک)
علاوه برسم پاشی های چهارگانه دوره ای، بعد از تشکیل میوه سم پاشی در سه نوبت به فواصل ١۵ روزه تکرارشود.
آنتراکنوز
گردو
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، درصورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت آلوده و رنگ کردن محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
شانکرسیتوسپورایی
( فتیله نارنجی )
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزارو برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است.
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه
علاوه برسم پاشی های چهارگانه دوره ای، بعد از تشکیل میوه سم پاشی در سه نوبت به فواصل ١۵ روزه تکرارشود.
سوختگی باکتریایی (بلایت)
علاوه برسم پاشی های چهارگانه دوره ای، بعد از تشکیل میوه، سم پاشی در سه نوبت به فواصل ١۵ روزه تکرارشود، در صورت وجود آلودگی تراشیدن شانکرها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
شانکر پوستی
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار بعد از برداشت محصول و قبل ازشروع باران های پاییزی، ١۰ در هزار پس از هرس درزمستان، ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
آنتراکنوز
مرکبات
بلاست
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزاربعد از برداشت محصول، ١۰ درهزار بعد از هرس در زمستان، ١۰ در هزار هنگام تورم جوانه ها، ۵ در هزار پس از ریزش گلبرگ ها ودرصورت وجود آلودگی، تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هر سه هفته یکبار تا رشد کامل میوه.
شانکرباکتریایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است.
گموز(انگومک)
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار قبل از شروع باران های پاییزی، ١۰ درهزار بعد از هرس در زمستان، ۵ در هزار پس از ریزش گلبرگ ها و۵ درهزار قبل از برداشت محصول
پوسیدگی قهوه ای
کپک خاکستری
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام جوانه زنی.
مرگ گیاهچه
سم پاشی با بردوفیکس١۰ در هزار پس از برداشت محصول، ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ درهزار قبل از گلدهی، در صورت مساعد بودن شرایط محیطی مناسب برای رشد قارچ ( دمای مطلوب، رطوبت بالا، وجود مه یا شبنم)،تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از گلدهی هر ١۰ روز یکبارتا برطرف شدن عوامل مساعد ضروری است.
سفیدک داخلی
(کرکی یا دروغین)
مو
سم پاشی با بردوفیکس١۰ در هزار پس از برداشت محصول، ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها، درصورت وجود آلودگی، سم پاشی بردوفیکس همراه با یکی ازسموم گوگرد وتابل ۵ درهزار در ابتدای باز شدن جوانه ها، هنگامیکه ۴ تا ١۰ برگ جوان روی شاخه ها ظاهر شده باشند، ۵ درهزار پس از ریزش گلبرگ ها و ۵ در هزار ١۵ تا ٢۰ روز بعد از مرحله قبل هنگامیکه غوره ها تازه ترش شده اند.
سفیدک سطحی
(پودری یا حقیقی)
سم پاشی کل گیاه با بردوفیکس ١۰ درهزار به منظور جلوگیری از سرمازدگی، قلمه و ریشه نهال به مدت یک ساعت در محلول بردوفیکس ۵ درهزار قرارداده شود، درصورت وجود آلودگی گال های موجود روی مو تراشیده شده و با بردوفیکس رقیق نشده بافت سالم گیاه رنگ شود، گیاه با بردوفیکس ١۰ درهزار آبیاری شده و کل گیاه با بردوفیکس ۵ در هزار سم پاشی شود.
سرطان
( گال طوقه ، ساقه و ریشه)
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار پس از برداشت محصول، ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ درهزارهنگامیکه طول ساقه های جوان به ٢۰،٢۵ سانتیمتر برسند.
آنتراکنوز
سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار هنگام ریزش گلبرگ ها، ۵ در هزار هنگام تشکیل غوره ها، ۵ در هزار هنگام شیرین شدن غوره ها و۵ درهزارسه هفته قبل ازبرداشت محصول
پوسیدگی خاکستری
سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار ابتدای باز شدن جوانه ها، ۵ درهزارهنگام رسیدن طول برگ های جوان به حدود ٢۰ سانتیمتر، ۵درهزار قبل از شکوفه دهی، ۵ درهزار بعد از شکوفه دهی، ۵ درهزار بعد از تشکیل میوه و ۵ درهزار دوهفته بعد از نوبت قبل
پوسیدگی سیاه
سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار پس از برداشت محصول، ١۰درهزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز، ١۰درهزار پس ازهرس زمستانه، ۵ درهزار هنگام تورم جوانه ها، ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگها، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی، تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
بلایت باکتریایی
کیوی
شانکر خونی                 ( شانکرباکتریایی)
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است.
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه
سم پاشی های چهارگانه دوره ای و ۵ درهزار قبل از برداشت محصول
کپک خاکستری
( پوسیدگی نرم)
سم پاشی با بردوفیکس١۰ درهزار بلافاصله بعد از برداشت محصول، ١۰ در هزار اواخر زمستان، ١۰ درهزار در بهارقبل از بازشدن اسپات ها (غلاف گل آذین)
زگیل سیاه (سیاهک دروغین)
خرما
پوسیدگی گل آذین خامج) )
سم پاشی با بردوفیکس١۰درهزار بعد از برداشت محصول ، ١۰ در هزار اواخر پاییز، ١۰ در هزار انتهای زمستان، ۵ در هزار دراواسط بهار، ۵ در هزار اوایل تابستان
لکه طاووسی
زیتون

 

موارد مصرف :

محصولات جالیزی ، صیفی جات ، غلات و گیاهان زینتی

 

ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ ها، ۵ در هزارهنگام تشکیل اولین میوه ودرصورت وجود آلودگی، تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار با فواصل ١۰ روزه تا زمان برداشت محصول
لکه موجی، آنتراکنوز ( خال سیاه )، بلایت ( بادزدگی یا سوختگی شاخ و برگ)، بوته میری، پوسیدگی خاکستری، سفیدک داخلی، شانکرباکتریایی و لکه باکتریایی
گوجه فرنگی
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ ها، ۵ در هزار هنگامیکه بوته ها ١۰ تا ١۵ سانتیمتر رشد کرده اند و درصورت وجود آلودگی، تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار با فواصل ١۰ روزه تا زمان برداشت محصول
لکه موجی ، بوته میری ، بلایت ( بادزدگی یا سوختگی شاخ و برگ) ، سفیدک داخلی، پوسیدگی نرم و پوسیدگی قهوهای، پوسیدگی ریزوکتونیایی ( مرگ گیاهچه ) ، پوسیدگی و پژمردگی فوزاریومی
سیب زمینی
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵در هزار هنگام بازشدن اولین برگ ها، ۵ در هزار هنگام تشکیل اولین میوه و درصورت وجود آلودگی، تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار با فواصل ١۰ روزه تا زمان برداشت محصول
سم پاشی خیار گلخانه ای در ٢ هفته اول بعد از جوانه زنی ، ٢ بار در هفته انجام شود .
بوته میری، لکه موجی، آنتراکنوز، ساق سیاه (پوسیدگی طوقه بادمجان)، پوسیدگی ریزوکتونیایی طوقه و ریشه فلفل، پوسیدگی خاکستری کدوئیان، پوسیدگی فیتوفتورایی کدوئیان، لکه زاویه ای خیار،بوته میری خیار و کدوئیان
بادمجان فلفل
خیار کدوئیان
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ ها ، ۵ در هزاریک ماه پس از کاشت و درصورت وجود آلودگی ، تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار با فواصل ١۰ روزه تا زمان برداشت محصول
سفیدک داخلی، پوسیدگی خاکستری، لکه ارغوانی، آنتراکنوز، سوختگی باکتریایی و پوسیدگی نرم باکتریایی
خانواده پیاز
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ ها، ۵ در هزار یک ماه پس از کاشت و درصورت وجود آلودگی، تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزار با فواصل ١۰ روز تا زمان برداشت محصول
پوسیدگی خاکستری، لکه روغنی کاهو، سفیدک داخلی، لکه برگی باکتریایی کاهو، پوسیدگی سیاه کلم
کاهو
کلم
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار یک ماه پس از کاشت ( قبل از گل دهی یا تشکیل میوه ) و تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار دو بار با فواصل ١۰ روزه
پوسیدگی خاکستری، بلایت باکتریایی، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه
و ریشه
توت فرنگی
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت،         سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام بازشدن اولین برگ ها، ۵ در هزار قبل از گلدهی و ۵ در هزار بعد ازگلدهی
آنتراکنوز، پوسیدگی ریشه، پژمردگی فوزاریومی، لکه آلترناریایی لوبیا، مرگ گیاهچه و شانکر طوقه لوبیا، بلایت باکتریایی لوبیا
حبوبات
ضدعفونی بذر،سم پاشی با بردوفیکس ٣ تا ۵ لیتر در هکتار قبل از خوشه دهی، ٣ تا ۵ لیتر در هکتاردر زمان ظهورخوشه
بلاست، لکه قهوه ای، سوختگی یا پوسیدگی غلاف برنج (شیت بلایت)، سیاهک دروغین، پوسیدگی ریشه و لکه برگی باکتریایی
برنج
به ازای هرهکتار، ٣ تا ۴ لیتر بردوفیکس، ۵ تا ١۰ روز بعد از نشاء کاری در آب آبیاری مخلوط شود.
کنترل جلبک‌هایسبز و آبی شالیزار
ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ضدعفونی خاک بلافاصله بعد ازکاشت،سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام ظهور برگ سوم، ۵ در هزار هنگام ظهور برگ پرچم، ۵ در هزار هنگام تشکیل سنبله و در صورت وجود آلودگی تکرارسم پاشی هر ١۰ روز تا زمان شیری شدن سنبله ها
زنگ قهوه ای گندم، سیاهک آشکار گندم و جو، سیاهک پنهان گندم، سیاهک سخت جو، سیاهک پاکوتاه گندم، سیاهک ناقص گندم، لکه قهوه ای گندم، سپتوریوز برگ و سنبله گندم، فوزاریوز ( بادزدگی ) سنبله ، مرگ گیاهچه و پوسیدگی طوقه و ریشه، پوسیدگی قائده گلوم، بلایت و بادزدگی باکتریایی
غلات
به محض مشاهده آلودگی سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار و تکرار سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار تا زمان کنترل شدن بیماری با فواصل ١۰ روزه
آنتراکنوز، لکه باکتریایی، بلایت، سفیدک داخلی، پوسیدگی خاکستری، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه
گیاهان زینتی

 

 

درختان میوه دانه دار
آتشک
سم پاشی با بردوفیکس ١۰ درهزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها درپاییز، ١۰ درهزار قبل از تورم جوانه ها و۵ در هزار هنگام بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ١۰۰ درصد شکوفه ها. درصورت وجود آلودگی، سم پاشی با بردوفیکس ۵ درهزاربعد از گلدهی در سه نوبت با فواصل ١۰ روزه تکرار شود.
لکه سیاه
سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز، ١۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها، ۵ در هزار هنگام باز شدن جوانه ها ونمایان شدن نوک برگ ها ، ۵ در هزار قبل از بازشدن شکوفه ها، ۵ در هزار بعد از ریزش ٧۰ درصد گلبرگ ها و ۵ درهزارهنگام تشکیل میوه.
شانکر سیتوسپورایی
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، هرس شاخه های آلوده ١۰ تا ٢۰ سانتیمتر پایین تر از بافت عفونی، تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده ومحل هرس با بردوفیکس رقیق نشده ضروری است.
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه وطوقه
علاوه بر سم پاشی های دوره ای چهارگانه، در صورت وجود آلودگی، تراشیدن بافت آلوده تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده با بردوفیکس رقیق نشده، همچنین آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز ضروری است.
 
 
 

 

سم پاشی های دوره ای چهارگانه

منظور از سم پاشی های دوره ای چهارگانه درختان میوه، سم پاشی در چهار مرحله زیر می باشد :


- پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها با بردوفیکس ١۰ در هزار

- قبل از تورم جوانه ها با بردوفیکس ١۰ در هزار

- بعد از ریزش گلبرگ ها یا شاتون ها با بردوفیکس ۵ در هزار

- بعد از تشکیل میوه با بردوفیکس ۵ در هزار


نکات مهم در پیشگیری از وقوع یا گسترش بیماری های قارچی، باکتریایی و سرمازدگی :


- ضدعفونی بذر قبل از کاشت بوسیله سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار

- ضدعفونی خاک زراعی بوسیله آبیاری با بردوفیکس ١۰ در هزار بلافاصله بعد ازکاشت

- ضدعفونی قلمه ها، ریشه نهال ها و ابزارهرس به وسیله آغشته کردن با بردوفیکس ١۰ در هزار

- سم پاشی درختان با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از وقوع باران شدید، تگرگ، طوفان و هرعامل تنش زای دیگر

- برای جلوگیری از وقوع سرمازدگی، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام هشدار ایستگاه های هواشناسی قبل از وقوع سرما